God se Woord in vandag se woorde

God rus ons toe


‘n Dag voor my 18de verjaarsdag kry ek die ontnugtering van my Lewe en ook my gróótste verjaarsdaggeskenk óóit! Groot kerkmens, stap Sondae 2 km kerk toe en terug. Hou Sondagskool, sing in die koor, woon K.J.V. by en C.S.V. leidster op skool. Botter kan nie in my mond smelt nie. Sedert my boetie se afsterwe op agjarige ouderdom, kon ek nooit weer huil nie. Sien, 3 maande na sy dood, hang hulle sy foto in die skool se biblioteek. Ek bars vir die eerste keer na sy dood in trane uit. ‘n Onderwyseres begaan ‘n gróót fout. “Jou broer is lankal dood, waarom tjank jy nou?” My trane het summier opgedroog tot daardie onvergeetlike dag toe ek moeg die aand op die bed neerval.

Skielik het my lewe soos ‘n rolprent voor my afgespeel. God het my gewys hoe Hy my sien. Ek was geskok tot in my fondament. Op pad hel toe met ‘n mooi lewe, goeie dade en al! In diepe berou het ek gesnik voor God se aangesig, my sonde bely en gebreek voor die Here. Trane het soos rivierstrome oor my wange gerol. Ek was stukkend. Die bloed van Jesus het my gereinig en al my sonde afgewas.

Die prys is betaal aan die kruis van Golgota. Skielik het alles nuut geword en ek is ‘n nuwe mens, uit genade gered!  Ds Dana Minnaar het my verder in Jesus se voetspore gelei. Na matriek betree ek die grootmenswêreld en gaan werk in Kaapstad by die Spoorweë.

Dis Pinkstertyd. Een van my kollegas nader my met ‘n versoek om ‘n Bybelstudiegroep weekliks tydens etenstye te lei aangesien hulle predikant die vorige aand tydens Pinksterdiens gesê het hulle moet dienstye by die werk hou. Oorbluf het ek geweier, aangesien ek nie opgewasse vir die taak was nie.  Raai wat! Daardie selfde middag het ons ons eerste Bybelstudie in die konferensiesaal.

As God jou roep, rus Hy jou toe! Ek was verslae oor wat die Heilige Gees oor my lippe laat kom het en al die lof, prys en eer kom die Here toe. God is wonderbaar en gróót! Twee jaar later roep die Here my vir verpleging by Groote Schuur Hospitaal. Ek het nie juis vrug op my arbeid ervaar nie, behalwe vir ‘n jongman wat aan LSD en morfien verslaaf was en waarlik tot bekering gekom het. Tydens my afskeidspartytjie word ek egter verras deur getuienisse van siele wat die Here gevind het, huwelike wat gered is en ‘n ongehude moedertjie wat haar Here gevind het onder my bediening vir die Here. Al sien ons niks, God werk!

Al die lof, prys en eer aan God drie-enig! Tydens my verplegingsjare het ek soggens die dag begin met skriflesing en gebed en saans afgesluit met skriflesing en gebed in die saal waar ek gewerk het. Kosbare herinneringe uit die kindersaal: Ons sing: “Nogtans noem Hy my Sy kind.” ‘n 4-jarige seuntjie haak af: “Nogtans wil ek huistoe gaan”.  Ons sing: “Daar is geen land, sover …” En ‘n 5-jarige laat luidkeels hoor: “Daar is niks soos ware liefde”.

‘n Klein dogtertjie lê half aan die slaap op my skoot. Ek vra haar toe om haar gebedjie op te sê vóór sy slaap. Verrassend sing sy toe: “Baby, it’s too late now” en weg is sy in droomland. Ons is nóóit te jonk om vir God te werk nie. Soos Ds Dana Minnaar tereg in 1969 agter in my Bybel geskryf het: “Ons het slegs één lewe en dié is gou verby. Slegs wat ons doen vir Jesus, sal ewig bly!”

Ek is nou 67 en kyk terug op ‘n vrugbare jeug, deur God se genade. Hoe bou jy op die fondament: Jesus Christus!  Nóú is die tyd! Die uurglas hardloop vinnig uit. Ons moenie ons volk oordeel nie, maar bid dat siele hul sal verootmoedig en bid en gered sal word, sodat God ons land kan genees. Werk want die nag kom nader.

Susan

Filippense 2:13

“… want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer.”

Print Friendly, PDF & Email

Sluit aan


Besoek ons web-winkel om Kruispad leesstof aan te skaf

Besoek ons winkel
Kruispad Boek